ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Δ.Ε.Α.

Τι ειναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών

Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000 μέλη σε (62) χώρες του κόσμου,η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur Troop.

Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948.
Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις.
Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη.

Ο χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Ο χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.

Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από το μόνιμο (Διεθνές) Διοικητικό Συμβούλιο (Ρ.Ε.Β.)με μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται από πέντε 6μελείς Διεθνείς Επιτροπές: Εσωτερικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, Επαγγελματικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιδιώκει

Τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως έμβλημα τη φράση «SERVO PER AMIKECO» που στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ».
Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πολίτη.
Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για να διευρύνει τις γνώσεις και να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να αντιληφθούν τα προβλήματα των άλλων.
Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.
Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.
Τη συμβολή στην αποκατάσταση αμοιβαίας υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.
Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.

Προσφέρει…

Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη βοήθεια σεμιναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο Gimborn στη Γερμανία, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.
Μία ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους νέους σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου, στην οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της.
Διεθνή Σεμινάρια για νέους, παιδιά των μελών της στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο του Gimborn.
Την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της ΙΡΑ, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα.
Δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε διάφορες χώρες και την φιλοξενία αυτών ή μελών των οικογενειών τους σε κατοικίες συναδέλφων.
Την ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ των μελών της.
Εξυπηρετήσεις, οικονομικές προς τα μέλη της, τα οποία περιήλθαν σε δυσχερείς καταστάσεις, ιδιαίτερα από πλευράς υγείας.
Φτηνά καταλύματα στους αναγνωρισμένους Ξενώνες διαφόρων χωρών.

Διεθνές Ταξίδια : Ανταλλάσσονται μεταξύ των τμημάτων ανά τον κόσμο πληροφορίες που αφορούν τις χώρες ή τις περιοχές τους , επικοινωνήστε με άλλα μέλη ή φιλοξενηθείτε , όταν ταξιδέψετε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Εβδομάδες φιλία, αθλητικές εκδηλώσεις και εορτασμών επετείου IPA : Εβδομάδες φιλίας είναι κοινωνικές και πολιτιστική εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τακτικά, τόσο σε εθνικό απο τις Τ.Δ. ανά την Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Επαγγελματική Μελέτη / Exchange ή Travel Υποτροφίες : Ενθαρρύνονται σε πολλά τμήματα και μερικές φορές διατίθενται σε όσα μέλη αναζητούν επαγγελματικές ανταλλαγές.
Χόμπι Ομάδες : οι οποίες διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, ώστε τα μέλη του να μοιραστούν τα ενδιαφέροντά τους με άλλους ομοϊδεάτες τους. Για παράδειγμα, Ραδιοερασιτέχνες, ομάδες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, πρωταθλήματα τάβλι ή σκάκι, κλπ είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που απολαμβάνουν από τα μέλη.
Οικογένειες των μελών : Η Ένωση χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συζύγων, συντρόφων και των παιδιών.
Κοινωνικές εκδηλώσεις : Που απολαμβάνουν σε τοπικό επίπεδο (Τοπικές Διοικήσεις) για να καθιερώσουν και να διατηρήσουν δεσμούς φιλίας και της συντροφικότητας μεταξύ των μελών.

Κώστας ΦραγκάκηςΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Δ.Ε.Α.