Προσφορά βιβλίων και παιχνιδιών στα παιδιά του παραρτήματος προστασίας παιδιού Λασιθίου από τους Αστυνομικούς του Λασιθίου

by Κώστας Φραγκάκης No comments

   Στο πλαίσιο της 3ης εβδομάδας δράσεων του Ελληνικού Εθνικού τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου κα­τόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. επισκέφθηκε το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη) στη Νεάπολη και προσέφερε βιβλία, σχολικά βοηθήματα και διάφορα παιχνίδια για τα παιδιά που φι­λοξενούνται στη δομή.

   Ο πρόεδρος της Το­πικής Διοίκησης Λασιθίου της Διεθνούς Έ­νωσης Αστυνομικών Κώστας Φραγκάκης συνομίλησε με τον Δι­ευθυντή του Παραρ­τήματος Γιάννη Αρώνη σχετικά με τη λειτουρ­γία της Παιδόπολης, θέτοντας και το ενδε­χόμενο να πραγματοποιηθεί μελλοντικά μία δράση για τα παιδιά αναφορικά με την α­σφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους κινδύνους που όπως έχει διαπιστω­θεί ελλοχεύουν από τη χρήση του.

 

 

Για το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Α. Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Φραγκάκης Κωνσταντίνος                                                       Γενειατάκης Αντώνιος

Κώστας ΦραγκάκηςΠροσφορά βιβλίων και παιχνιδιών στα παιδιά του παραρτήματος προστασίας παιδιού Λασιθίου από τους Αστυνομικούς του Λασιθίου