Πραγματοποιηση Γενικής συνέλευσης ΤΔ Λασιθίου

by Κώστας Φραγκάκης No comments

Την Κυριακή 30 Μαίου 2021 και ώρα 17.00 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνελευση της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Λασιθίου σύμφωνα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Καταστατικού και του άρθρου 24 και 25 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.Α. που ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο,.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων περί διασποράς του COVID 19 η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε μεσω της διαδικτιακής πλατφόρμας ZOOM.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξεως ήταν τα παρακάτω

α) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

β) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως,

γ) Κατάθεση θεμάτων εκτός ΗΔ και έγκριση θεμάτων ΗΔ .

δ) Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2020.

ε) Έγκριση Ταμειακού Απολογισμούκαι Ισολογισμού έτους 2020

στ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για το έτος 2020.

ζ) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για το 2021.

η) Λήξη Εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως

Για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος Φραγκάκης Κωνσταντίνος      Ο Γεν. Γραμματέας  Γενειατάκης Αντώνιος

 

 

 

Κώστας ΦραγκάκηςΠραγματοποιηση Γενικής συνέλευσης ΤΔ Λασιθίου