Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΙΡΑ Λασιθίου

by Κώστας Φραγκάκης No comments

Η  Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Λασιθίου, ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης συνεδρίασε στις 16 Δεκεμβρίου 2021  και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 20/1/2022 και ώρα 11:00 στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου (Υπόγειο αίθουσα πολλαπλών), σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

–      α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα καθώς και εκλογή εφορευτικής επιτροπής, (άρθρο 33)

–      β) Έγκριση εκθέσεως  πεπραγμένων του Δ.Σ.

–      γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών.

–      δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέλευση.

  •     ε) Πρτόταση για διενέργια εκλογών με κάλπη στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου,Α.Τ. Σητείας και Α.Τ. Ιεράπετρας και εκλογή εννιαμελής επιτροπής (τρείς σε κάθε πόλη με κεντρική στον Άγιο Νικόλαο).

στ) Πρόσκληση Δικηγορικού Συλλόγου για διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου

–      ζ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 27/01/2022 και ώρα 11:00 στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου (Υπόγειο αίθουσα πολλαπλών) με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού τα μέλη που θέλουν να δώσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. (Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα) πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 15/1/2022 και ώρα 10:00.

Την 20/1/2022  και ώρα 10:00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. για να ελέγξει τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και να καταρτίσει τον κατάλογο των εκλόγιμων υποψηφίων που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και εφόσον φέρει την σφραγίδα της Ένωσης, είναι ομοιόμορφα δακτυλογραφημένος σε λευκό χαρτί αποτελεί ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους. Για αίτηση συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ

Η προαναφερόμενη διαδικασία θα διενεργηθεί τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Α. – Τ.Δ. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος                Ο  Γεν. Γραμματέας
Φραγκάκης Κώστας     Γενειατάκης Αντώνιος

Κώστας ΦραγκάκηςΕκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΙΡΑ Λασιθίου