Βιβλίο μαγειρικής Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)

by Κώστας Φραγκάκης No comments

Το φαγητό ενώνει όλον τον κόσμο. Συνοδεύει κάθε στιγμή της ζωής μας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία.

Τις περισσότερες φορές συνδυάζουμε το φαγητό με κάποια σημαντική περίοδο για την ζωή μας.

Σκέψεις όπως αυτές, οδήγησαν τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Λασιθίου και τον Αντιπρόεδρο της Τ.Δ. Ιωαννίνων να σκεφτούν και να σχεδιάσουν το πρώτο βιβλίο μαγειρικής από Έλληνες Αστυνομικούς και μέλη της Δ.Ε.Α. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει συνταγές από όλη την Ελλάδα και θα εκδοθεί σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά στην Ελληνική και εν συνεχεία στην Αγγλική γλώσσα. Διαβάστε παρακάτω το απόσπασμα από τα πρακτικά του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α. όπου παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε η παραπάνω πρόταση.
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των συνταγών σύμφωνα με το υπόδειγμα είναι 01-07-2019.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στα θέματα της Ημερήσιας διάταξης του 35ου Πανελληνίου συνεδρίου της Δ.Ε.Α. συζητήθηκε πρόταση που κατατέθηκε από κοινού από τις ΤΔ Ιωαννίνων & Τ.Δ. Λασιθίου για δημιουργία βιβλίου μαγειρικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Η πρόταση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε διαβάστε τα  συνημμένα έγγραφα Ενα(Οδηγίες συμπλήρωσης) και Δυο(πρότυπο συμπλήρωσης συνταγής)

Κώστας ΦραγκάκηςΒιβλίο μαγειρικής Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)